Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Tài khoản Chiến lược

snowtrend
Nhà quản lý chiến lược
United Kingdom
United Kingdom
 • Xếp hạng
  7
 • Ngày
  +1.07%
 • 1 tháng
  -6.21%
 • Tiền lãi
  28.93%
 • Nhà đầu tư
 • Ngày mở
  592
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  30%

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
5.27 %-6.21 %-13.27 %28.93 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch507
Ngày có Lợi nhuận195
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+2.36%
Ngày không có Lợi nhuận292
Lỗ Trung bình Hàng ngày -1.40%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +0.06 %
Lỗ45.32%

Cài đặt

Miễn phí qua đêmNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top