Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Điều khoản Hoa hồng Linh hoạt

Chúng tôi đưa ra điều khoản linh hoạt cho hoa hồng giao dịch của tài khoản ECN MT4 dựa trên số tài sản và khối lượng giao dịch của khách hàng: số tài sản của khách hàng và khối lượng giao dịch của khách hàng càng cao thì hoa hồng càng thấp.

Phí hoa hồng đối với ECN MT4

Tài sản (USD)Khối lượng Giao dịch (triệu USD)
Dưới 100100 - 150150 - 250Trên 250
0 - 2,99920191815
3,000 - 4,99919181714
5,000 - 19,99918171613
20,000 - 49,99917151311
50,000 - 199,9991613119
200,000 - 499,9991412108
500,000 - 999,999131086
1,000,000 - 4,999,99912964
Trên 5,000,000Xác định trên cơ sở cá nhân
Khối lượng Giao dịch (triệu USD)
Less Than 100
100 - 150150 - 250Over 250
Tài sản (USD)0 - 2,99920191815
Tài sản (USD)3,000 - 4,99919181714
Tài sản (USD)5,000 - 19,99918171613
Tài sản (USD)20,000 - 49,99917151311
Tài sản (USD)50,000 - 199,9991613119
Tài sản (USD)200,000 - 499,9991412108
Tài sản (USD)500,000 - 999,999131086
Tài sản (USD)1,000,000 - 4,999,99912964
Tài sản (USD)Trên 5,000,000Xác định trên cơ sở cá nhân

Hoa hồng trên tài khoản ECN MT4 chỉ được đưa ra khi vị thế được mở, ở hai mức được liệt kê trong bảng ở trên (bao gồm cả việc mở và đóng vị thế). Vì tổng khối lượng giao dịch của một khách hàng được tính toán trên cơ sở hàng tháng, vào đầu mỗi tháng, hoa hồng sẽ được tính ở mức cao nhất và nếu khối lượng giao dịch tăng lên trong tháng, nó sẽ tự động được khấu trừ để phản ánh khối lượng được giao dịch.

Vui lòng lưu ý rằng công thức tính cho Hoa hồng trên tài khoản ECN MT4 là: (Khối lượng * Quy mô Hợp đồng * Giá Mở cửa) / 1.000.000 * Hoa hồng * 2.

Giả sử bạn có một tài khoản USD với Số dư tức thời từ 0 USD - 2.999 USD và khối lượng giao dịch dưới 100 triệu. Hoa hồng cho 1 lô đối với mỗi mã giao dịch sẽ là:

EURUSD: (1 * 100.000 * 1,21892) / 1.000.000 * 20 * 2 = 4,88 USD

AUDCAD: (1 * 100 000 * 0,97969) / 1 000 000 * 20 * 2 = 3,92 CAD / 1,30231 = 3,01 USD

XAUUSD: (1 * 100 * 1 323,25) / 1 000 000 * 20 * 2 = 5,29 USD

WSt30m: (1 * 10 * 24 182) / 1 000 000 * 20 * 2 = 9,67 USD

STOX50: (1 * 10 * 3 443,4) / 1 000 000 * 20 * 2 = 1,38 CAD / 1,15786 = 1,60 USD

Giao dịch các sản phẩm có sử dụng đòn bẩy có khả năng gia tăng thua lỗ cũng như lợi nhuận. Nhấp vào đây để đọc thêm và hãy giao dịch cẩn thận.

Scroll Top