Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Euro/Australian Dollar

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
Chênh lệch Tối thiểu, pip5.16.50.60.30.60.30.30.6
Các Chênh lệch Phổ biến, pip5.36.62.825.9225.9
Số lượng Lô, EUR1000001000100000100000100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu, lô0.010.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá, pip0.000010.000010.000010.000010.000010.000010.000010.00001
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng, lô0.010.010.010.010.010.010.010.01
Giá trị Pip /0.01 lô, AUD0.10.0010.10.10.10.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm, %5050505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short), pip0.280.280.280.280.280.280.280.28
Hoán đổi Mua (Swap Long), pip-1.43-1.43-1.43-1.43-1.43-1.43-1.43-1.43
Mở, Thứ Hai00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng, Thứ Sáu23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX Majors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-11-11-11 --11-11--
Số ngày Không Hoán đổi được phép444 -4400
Scroll Top