Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

New Zealand Dollar/Singapore Dollar

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu, pip9
Các Chênh lệch Phổ biến, pip10
Số lượng Lô, NZD100000
Hợp đồng Tối thiểu, lô0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá, pip0.00001
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng, lô0.01
Giá trị Pip /0.01 lô, SGD0.1
Số dư được Bảo hiểm, %50
Hoán đổi Bán (Swap Short), pip-0.88
Hoán đổi Mua (Swap Long), pip-0.02
Mở, Thứ Hai00:05:00
Đóng, Thứ Sáu23:55:00
Nhóm Số dưFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-6.7
Số ngày Không Hoán đổi được phép4
Scroll Top