Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

US Dollar/Chinese Renminbi

USDCNH - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

USDCNH - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu, pip20
Các Chênh lệch Phổ biến, pip23.1
Số lượng Lô, USD100000
Hợp đồng Tối thiểu, lô0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.00001
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng, lô0.01
Giá trị Pip /0.01 lô, CNH0.1
Số dư được Bảo hiểm, USD1000
Hoán đổi Bán (Swap Short), pip-4.70
Hoán đổi Mua (Swap Long), pip-14.20
Mở, Thứ Hai - Thứ Sáu04:00:00
Đóng, Thứ Hai - Thứ Sáu23:55:00
Nhóm Số dưFX Exotics
Scroll Top