Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Silver/Euro

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu, pip7
Các Chênh lệch Phổ biến, pip7.6
Số lượng Lô, troy oz.5000
Hợp đồng Tối thiểu, lô0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá, pip0.001
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng, lô0.01
Giá trị Pip /0.01 lô, €0.5
Số dư được Bảo hiểm, %50
Hoán đổi Bán (Swap Short)-0.05
Hoán đổi Mua (Swap Long)-0.04
Mở, Thứ Hai - Thứ Sáu01:05:00
Đóng, Thứ Sáu23:55:00
Trading Recess, Thứ Hai - Thứ Sáu23:55:00 - 01:05:00
Trạng thái LệnhGTC
Nhóm Số dưSpot Metals
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-4.5
Số ngày Không Hoán đổi được phép7
Đăng Ký Để Giao Dịch

CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

XAGEUR - Biểu đồ

Scroll Top