Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Gold/US Dollar

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM Pro MT4FXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
Chênh lệch Tối thiểu, pip10.732599999
Các Chênh lệch Phổ biến, pip4556331550151545
Số lượng Lô, troy oz.1001100100100100100100
Hợp đồng Tối thiểu, lô0.010.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.010.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng, lô0.010.010.010.010.010.010.010.01
Giá trị Pip /0.01 lô, $0.010.00010.010.010.010.010.010.01
Số dư được Bảo hiểm, %5050505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-4.60-4.60-4.60-4.60-4.60-4.6-4.6-4.6
Hoán đổi Mua (Swap Long)-12.60-12.60-12.60-12.60-12.60-12.6-12.6-12.6
Mở, Thứ Hai01:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:00
Đóng, Thứ Sáu23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Trading Recess, Thứ Hai - Thứ Sáu23:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:00
Trạng thái LệnhGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTC
Nhóm Số dưSpot MetalsSpot MetalsSpot MetalsSpot MetalsSpot MetalsSpot MetalsSpot MetalsSpot Metals
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-26.5-26.5-26.5--26.5-26.5- -
Số ngày Không Hoán đổi được phép777 -770 -
Đăng Ký Để Giao Dịch

CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

XAUUSD - Biểu đồ

Scroll Top