Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 81% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 81% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

FXTM Invest Profit calculator

FXTM Invest Profit Calculator

1
Số tiền đầu tư (USD)
2
Lợi nhuận dự kiến (%)
0%
300%
3
% Chia sẻ Lợi nhuận
0%
50%
4
Tổng số tiền rút ra (USD)
0
1500
Results
USD 1500
USD 500
Số tiền được thanh toán cho Nhà quản lý dựa trên 0% chia sẻ lợi nhuận
USD 1000
Số tiền rút ròng
Scroll Top