اخبار شرکت ForexTime

به درگاه اخبار FXTM خوش آمدید: مکانی که در آن می‌توانید جدیدترین اخبار و اطلاعات دقیق مربوط به آخرین محصولات، طرح‌های تشویقی، خدمات و رویدادهای ما را بیابید. پرسش‌های احتمالی خود را با گروه پشتیبانی مشتری که آماده راهنمایی شماست، در میان بگذارید.

پایان ساعت تابستانی 2022
پایان ساعت تابستانی 2022

لطفاً توجه داشته باشید که به دلیل «پایان ساعت تابستانی» پیش‌رو، زمان‌بندی معاملات مطابق برنامه زیر تغییر خواهد کرد: FXTM...

زمان‌بندی معاملات برای جشنواره «چونگ یونگ» 2022 در هنگ‌کنگ

به مناسبت حشنواره «چونگ یونگ» 2022 در هنگ‌کنگ در روزهای 3 تا 5 اکتبر 2022، تغییرات موقتی در زمان‌بندی معاملات FXTM ایجاد خواهد. برای اطلاع از زمان‌بندی همه ابزارهایی که مشمول تغییر می‌شوند...

زمان‌بندی معاملات برای «روز کارگر 2022» در ایالات متحده
زمان‌بندی معاملات برای «روز کارگر 2022» در ایالات متحده

به مناسبت «روز کارگر 2022» در ایالات متحده در روز 5 سپتامبر 2022، تغییرات موقتی در زمان‌بندی معاملات FXTM ایجاد خواهد. برای اطلاع از زمان‌بندی همه ابزارهایی که مشمول تغییر می‌شوند، لطفاً...

زمان‌بندی معاملات برای «جشن نیمه پاییز 2022»
زمان‌بندی معاملات برای «جشن نیمه پاییز 2022»

به مناسبت تعطیلات «جشن نیمه پاییز 2022» در روز 12 سپتامبر 2022، تغییرات موقتی در زمان‌بندی معاملات FXTM ایجاد خواهد. برای اطلاع از زمان‌بندی همه ابزارهایی که مشمول تغییر می‌شوند، لطفاً به...

زمان‌بندی معاملات برای «تعطیلات تابستانی بانک‌های بریتانیا» 2022
زمان‌بندی معاملات برای «تعطیلات تابستانی بانک‌های بریتانیا» 2022

به مناسبت «تعطیلات تابستانی بانک‌ها» در بریتانیا از 29 اوت 2022 تا 30 اوت 2022، تغییرات موقتی در زمان‌بندی معاملات FXTM ایجاد خواهد. برای اطلاع از زمان‌بندی همه ابزارهایی که مشمول تغییر می...

زمان‌بندی معامات برای «روز تاسیس منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ» و «روز استقلال ایالات متحده» در سال 2022
زمان‌بندی معامات برای «روز تاسیس منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ» و «روز استقلال ایالات متحده» در سال 2022

به مناسبت «روز تاسیس منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ» و «روز استقلال ایالات متحده» از 1 ژوئیه 2022 تا 4 ژوئیه 2022، تغییرات موقتی در زمان‌بندی معاملات FXTM ایجاد خواهد شد. برای اطلاع از زمان‌بندی...

Scroll Top
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.