هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

پرسش‌های متداول

امروز چه کمکی می توانیم به شما بکنیم؟

جزئیات خدمات معاملاتی

از 00:05 دوشنبه تا 23:55 جمعه EET برای جزئیات کامل در مورد ابزارهای خاص لطفا به بخشStart Trading and Close Trading times بروید.

آسیا: 00:00 – 9:00 (GMT)

اروپا: 08:00 – 17:00 (GMT)

نیویورک: 13:00 – 22:00 (GMT)

آمستردام، فرانکفورت (آلمان) و هنگ کنگ.

نوع حسابواقعیدمو
حساب استاندارد
 • ForexTimeFXTM-Standard
 • dc1.mt4standard.forextime.com
 • dc2.mt4standard.forextime.com
 • dca1.mt4standard.forextime.com:444
 • ForexTimeFXTM-Standard-demo
 • dc1.mt4standard-demo.forextime.com
 • dc2.mt4standard-demo.forextime.com
 • dca1.mt4standard--demo.forextime.com:444
حساب Cent
 • ForexTimeFXTM-Cent
 • dc1.mt4cent.forextime.com
 • dc2.mt4cent.forextime.com
 • dca1.mt4cent.forextime.com:444
 • ForexTimeFXTM-Cent-demo
 • dc1.mt4cent-demo.forextime.com
 • dc2.mt4cent-demo.forextime.com
 • dca1.mt4cent-demo.forextime.com:444
حساب سهامهمانند حساب استانداردهمانند حساب استاندارد دمو
ECN Zero
 • ForexTimeFXTM-ECN-Zero
 • dc1.mt4ecn-zero.forextime.com
 • dc2.mt4ecn-zero.forextime.com
 • dca1.mt4ecn-zero.forextime.com:444
 • ForexTimeFXTM-ECN-Zero-Demo
 • dc1.mt4ecn-zero-demo.forextime.com
 • dc2.mt4ecn-zero-demo.forextime.com
 • dca1.mt4ecn-zero-demo.forextime.com:444
حساب ECN
 • ForexTimeFXTM-ECN
 • dc1.mt4ecn.forextime.com
 • dc2.mt4ecn.forextime.com
 • dca1.mt4ecn.forextime.com:444
 • ForexTimeFXTM-ECN-demo
 • dc1.mt4ecn-demo.forextime.com
 • dc2.mt4ecn-demo.forextime.com
 • dca1.mt4ecn-demo.forextime.com:444
ECN MT5
 • ForexTimeFXTM-Live01
 • dc1.mt5-live01.forextime.com
 • dc2.mt5-live01.forextime.com
 • ForextimeFXTM-Demo01
 • dc1.mt5-demo01.forextime.com:443
 • dc2.mt5-demo01.forextime.com:443
Pro
(واقعی و دمو)
 • ForexTimeFXTM-Pro
 • dc1.mt4pro.forextime.com
 • dc2.mt4pro.forextime.com
 • dca1.mt4pro.forextime.com:444
ECN Zero MT5
 • ForexTimeFXTM-Live02
 • dc1.mt5-live02.forextime.com:443
 • dc2.mt5-live02.forextime.com:443
 • ForexTimeFXTM-Demo02
 • dc1.mt5-demo02.forextime.com:443
 • dc2.mt5-demo02.forextime.com:443
Pro MT5
 • ForexTimeFXTM-MT5
 • dc1.mt5-live01.forextime.com
 • dc2.mt5-live01.forextime.com
استاندارد MT5
 • ForexTimeFXTM-Live02
 • dc1.mt5-live02.forextime.com:443
 • dc2.mt5-live02.forextime.com:443
 • ForexTimeFXTM-Demo02
 • dc1.mt5-demo02.forextime.com:443
 • dc2.mt5-demo02.forextime.com:443

این شرکت به عنوان یک مدیر عمل می کند (بنابراین، این شرکت تنها محل اجرای سفارشات مشتریان است). علاوه بر این، هنگامی که شرکت دستورات مشتریان را اجرا می کند، ممکن است دستورالعمل های خود را به موسسات مالی رگوله موجود در اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا هدایت کند.

سفارشاتی که در آن قیمت به نقاط Buy Limit, Buy Stop, Stop Loss, Take Profit, Sell Limit و Sell Stop برسد، بلافاصله اجرا می شوند.

با این حال، در صورت حرکت سریع بازار، به وجود آمدن شکاف های قیمتی و در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی جدید و غیره، حق اجرای سفارشات در اولین قیمت موجود در اختیار ما است.

بله، با این حال، معامله در آن زمان می تواند بسیار خطرناک باشد.

اسپریدها در شرایط پرنوسان افزایش می یابد، این اتفاق از طرف ما نمی افتد، اما بستگی به ارائه دهندگان نقدینگی ما دارد.

Back to FAQ
Scroll Top