هشدار ریسک: داد و ستد CFD مخاطره‌آمیز است و ممکن است به از دست رفتن سرمایه شما منجر شود. حتماً ریسک‌های مرتبط را بشناسید و بیش از تحمل زیان خود سرمایه‌گذاری نکنید. افشای ریسک کامل را بخوانید. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: سرمایه شما در خطر است.

تعاریف PAMM

شرح واژگان ForexTime‏ PAMM

PAMM

ساز و کار مدیریت سرمایه پرونده.

FXTM PMD

بخش مدیریت پرونده FXTM.

برنامه FXTM PAMM

برنامه‌ای که FXTM PMD ایجاد و کاملاً کنترل می‌کند تا وجوه سرمایه‌گذار را طبق اهداف سرمایه‌گذاری، ریسک و سابقه تخصیص دهد.

حساب FXTM PAMM

همه مشتریان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در FXTM PMD باید حسابی جدید باز کنند. همه امور سرمایه‌گذاری با این حساب انجام می‌گیرد.

پرونده FXTM PAMM

این پرونده‌ای است که FXTM PMD بر اساس معیارهای مختلف مانند سود، نوسان، حداکثر افت، انحراف و نسبت شارپ تشکیل می‌دهد.

سرمایه‌گذار PAMM

شامل مشتریان علاقه‌مند به «برنامه FXTM PAMM» می‌شود. این مشتریان برای مشارکت باید ابتدا در آزمون تناسب شرکت کنند. سپس FXTM PMD نتایج را تحلیل می‌کند و مناسب‌ترین سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کند.

ارائه‌دهندگان راهبرد

بازرگانان ورزیده‌ای که دارای سابقه درخشان هستند می‌توانند راهبردهای موفق خود را با FXTM PMD به اشتراک بگذارند.

آزمون تناسب

برای اینکه FXTM PMD بتواند سرمایه‌گذاری مناسبی برای مشتریان PMD انجام دهد، باید اطلاعات لازم درباره اهداف سرمایه‌گذاری، وضعیت مالی و دانش و تجربه را کسب کنیم.

سود (%)

نرخ درصد واقعی (مثبت یا منفی) سرمایه‌گذاری در بازه زمانی معین. [مقدار راهبرد پایانی/مقدار راهبرد ابتدایی -1] * 100 = سود (%)

نسبت شارپ

کیفیت سود راهبرد را نسبت به ریسک انتخاب شده نشان می‌دهد. هر چه نسبت شارپ بالاتر باشد، سود برای یک سطح معین از ریسک بهتر خواهد بود.

نوسان

میانگین همه نتایج روزانه (مثبت و منفی) در بازه زمانی معین. هر چه نوسان کمتر باشد، راهبرد محتاط‌تر خواهد بود.

انحراف معیار

معیاری آماری که نوسان تاریخی را نشان می‌دهد. راهبردی با نوسان بیشتر انحراف معیار بالاتری دارد.

حداکثر افت

حداکثر درصد زیان پرونده که با سرمایه‌گذاری در یک راهبرد شکل می‌گیرد. این به عنوان تفاوت بین حداکثر و حداقل نقطه راهبرد در بازه زمانی معین محاسبه می‌شود. حداکثر افت به تعیین ریسک مالی راهبرد کمک می‌کند.