هشدار ریسک: داد و ستد CFD مخاطره‌آمیز است و ممکن است به از دست رفتن سرمایه شما منجر شود. حتماً ریسک‌های مرتبط را بشناسید و بیش از تحمل زیان خود سرمایه‌گذاری نکنید. افشای ریسک کامل را بخوانید. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: سرمایه شما در خطر است.

پرونده‌های برتر

لیستی از همه پرونده‌هایی که اکنون در برنامه FXTM PAMM موجود است با ارزیابی دقیق بازرگانان مربوطه که انتخاب شده‌اند، در زیر آمده است. وقتی آزمون تناسب را با موفقیت پشت سر بگذارید، بخش مدیریت پرونده ما وجوه شما را در پرونده(های) مناسب مربوطه تخصیص می‌دهد.

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.