هشدار ریسک: داد و ستد CFD مخاطره‌آمیز است و ممکن است به از دست رفتن سرمایه شما منجر شود. حتماً ریسک‌های مرتبط را بشناسید و بیش از تحمل زیان خود سرمایه‌گذاری نکنید. افشای ریسک کامل را بخوانید. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: سرمایه شما در خطر است.

الزامات مارجین جدید FXTM برای فلزات لحظه‌ای

به اطلاع تمام بازرگانان می‌رساند که از تاریخ چهارشنبه، 10 آگوست 2016، FXTM الزامات مارجین جدیدی برای فلزات لحظه‌ای در تمام سرور‌ها به استثنای سرور Pro اتخاذ خواهد کرد.  

الزامات جدید به تمام فعالیت‌های حساب داد و ستد (اعم از حساب افتتاح‌شده، بسته‌شده یا دارای تغییر جایگاه) اِعمال خواهد شد. لطفاً برای آگاهی از جزئیات تغییرات، دو جدول زیر را مقايسه کنید. 

الزامات فعلی:

ارزش فرضی (USD)‏ارزش فرضی (EUR)‏ارزش فرضی (GBP)‏اهرم ارائه‌شده ‏ 1،‏ 2مارجین شناور، %
‎0 - 2 500 000‎‎0 - 2 000 000‎‎0 - 1 700 000‎5000.2
‎2 500 000  - 5 000 000‎‎2 000 000  - 4 000 000‎ ‎1 700 000 - 3 300 000‎2000.5
‎5 000 000  - 10 000 000‎‎4 000 000  - 8 000 000‎‎3 300 000  - 6 700 000‎1001
‎10 000 000 - 15 000 000‎‎8 000 000  - 12 000 00‎6 700 000  - 10 000 000502
بیشتر از‏ 1500000بیشتر از‏ 12000000بیشتر از‏ 10000000254

الزامات جدید:

ارزش فرضی (USD)‏ارزش فرضی (EUR)‏ارزش فرضی (GBP)‏اهرم ارائه‌شده ‏ 1،‏ 2مارجین شناور، %
‎0 - 400 000‎0 - 350 000‎0 - 300 0005000.2
‎400 000  - 700 000‎350 000 - 600 000‎300 000 - 500 0002000.5
‎700 000.00 - 1 000 000‎600 000 - 900 000‎500 000 - 750 0001001
‎1 000 000  - 4 000 000‎900 000 - 3 500 000‎750 000 - 3 000 000502
بیشتر از‏ 4000000بیشتر از‏ 3500000بیشتر از‏ 3000000254

لطفاً توجه کنید:

  1. اگر در جفت‌های ارزی فارکس در حساب‌های Standard.mt4 و Cent.mt4، جایگاه در ساعت پیش از پایان یافتن جلسه داد و ستد در روز جمعه باز شود، بسته شود یا تغییر یابد، اهرم بر روی 1:100 ثابت می‌شود. پیش از آغاز شدن جلسه داد و ستد بعدی، اهرم بر اساس حجم کل جایگاه‌های باز حساب بازنشانی می‌شود.
  2. الزامات اهرم / مارجین ممکن است به دلیل مقررات جاری کشور محل سکونت مشمول تغییر شود. برای ساکنان لهستان حداکثر اهرم 1:100 است.
     

لطفاً هنگام برنامه‌ریزی راهبرد داد و ستد، الزامات جدید مارجین را مد نظر قرار دهید.