هشدار ریسک: داد و ستد CFD مخاطره‌آمیز است و ممکن است به از دست رفتن سرمایه شما منجر شود. حتماً ریسک‌های مرتبط را بشناسید و بیش از تحمل زیان خود سرمایه‌گذاری نکنید. افشای ریسک کامل را بخوانید. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: سرمایه شما در خطر است.

شرایط کمیسیون شناور

ما شرایط منعطفی برای کمیسیون داد و ستد ECN بر اساس نقدینگی حساب مشتری و حجم داد و ستد در نظر گرفته‌ایم: هر چه نقدینگی و حجم داد و ستد مشتری بالاتر باشد، کمیسیون پایین‌تر خواهد بود.

کمیسیون ECN MT4، ECN MT5

نقدینگی (USD)حجم داد و ستد (میلیون USD)
کمتر از 100100 - 150150 - 250بیش از 250
0 - 3,00020191815
3,000 - 5,00019181714
5,000 - 20,00018171613
20,000 - 50,00017151311
50,000 - 200,0001613119
200,000 - 500,0001412108
500,000 - 1,000,000131086
1,000,000 - 5,000,00012964
بیش از 5,000,000به صورت موردی تعیین می‌شود