شرایط کمیسیون شناور

ما شرایط منعطفی برای کمیسیون داد و ستد ECN MT4 بر اساس نقدینگی حساب مشتری و حجم داد و ستد در نظر گرفته‌ایم: هر چه نقدینگی و حجم داد و ستد مشتری بالاتر باشد، کمیسیون پایین‌تر خواهد بود.

کمیسیون ECN MT4

نقدینگی (USD)حجم داد و ستد (میلیون USD)
کمتر از 100100 - 150150 - 250بیش از 250
0 - 2,99920191815
3,000 - 4,99919181714
5,000 - 19,99918171613
20,000 - 49,99917151311
50,000 - 199,9991613119
200,000 - 499,9991412108
500,000 - 999,999131086
1,000,000 - 4,999,99912964
بیش از 5,000,000به صورت موردی تعیین می‌شود
حجم داد و ستد (میلیون USD)
Less Than 100
100 - 150150 - 250Over 250
نقدینگی (USD)0 - 2,99920191815
نقدینگی (USD)3,000 - 4,99919181714
نقدینگی (USD)5,000 - 19,99918171613
نقدینگی (USD)20,000 - 49,99917151311
نقدینگی (USD)50,000 - 199,9991613119
نقدینگی (USD)200,000 - 499,9991412108
نقدینگی (USD)500,000 - 999,999131086
نقدینگی (USD)1,000,000 - 4,999,99912964
نقدینگی (USD)Over 5,000,000به صورت موردی تعیین می‌شود

کمیسیون حساب های ECN MT4 در هر دو سطح لیست شده در جدول بالا (هم برای پوزیشن باز و هم پوزیشن بسته شده)، تنها زمانی که یک پوزیشن باز است، گرفته می شود. به دلیل اینکه حجم کل معاملات مشتری به صورت ماهانه محاسبه می شود، کمیسیون ها در ابتدای هر ماه، در بالاترین سطح منظور خواهند شد و اگر حجم معاملات در طول ماه افزایش یابد، کمیسیون به طور خودکار کاهش خواهد یافت تا منعکس کننده حجم معاملات باشد.

فرمول محاسبه کمیسیون حساب های ECN MT4 به صورت زیر است: ( حجم معامله * مقدار قرارداد * قیمت باز شدن) / 1,000,000 * کمیسیون * 2.

فرض کنید یک حساب دلاری با موجودی 0 تا 2,999 دلار دارید و حجم معاملات زیر 100 میلیون است. کمیسیون هر لات برای هر جفت ارز به این صورت خواهد بود:

EURUSD: (1 * 100.000 * 1,21892) / 1.000.000 * 20 * 2 = 4,88 USD

AUDCAD: (1 * 100 000 * 0,97969) / 1 000 000 * 20 * 2 = 3,92 CAD / 1,30231 = 3,01 USD

XAUUSD: (1 * 100 * 1 323,25) / 1 000 000 * 20 * 2 = 5,29 USD

WSt30m: (1 * 10 * 24 182) / 1 000 000 * 20 * 2 = 9,67 USD

STOX50: (1 * 10 * 3 443,4) / 1 000 000 * 20 * 2 = 1,38 CAD / 1,15786 = 1,60 USD

Stocks Commissions on the MT5 platform

Stocks listed in the NYSE and NASDAQ from the US are available to trade for zero commission.

Stocks on the HKEX exchange in Hong Kong come with a fee structure based on % per notional per unit. As with all of our other commissions, these terms are some of the best in the business.

InstrumentFee Comment% Per Notional Per UnitOrder TypeCharge TypeEntry Charge
Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeOut
Hong Kong StocksStamp Duty0.0013 = 0.13%MarketPer TradeIn
Hong Kong StocksStamp Duty0.0013 = 0.13%MarketPer TradeOut
Hong Kong StocksHKSFC Trade Levy0.000027 = 0.0027%MarketPer TradeIn
Hong Kong StocksHKSFC Trade Levy0.000027 = 0.0027%MarketPer TradeOut
Hong Kong StocksHKEX Trading Fees0.00005 = 0.005%MarketPer TradeIn
Hong Kong StocksHKEX Trading Fees0.00005 = 0.005%MarketPer TradeOut
Hong Kong StocksSettlement Fees0.00002 = 0.002%MarketPer TradeIn
Hong Kong StocksSettlement Fees0.00002 = 0.002%MarketPer TradeOut
Hong Kong StocksExchange Fee0.00008 = 0.008%MarketPer TradeIn
Hong Kong StocksExchange Fee0.00008 = 0.008%MarketPer TradeOut
InstrumentFee Comment% Per Notional Per UnitOrder TypeCharge TypeEntry Charge
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Hong Kong Stocks-Hong Kong StocksCommission0.0003 = 0.03%MarketPer TradeIn
Scroll Top
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.