هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Australian Dollar/Swiss Franc

AUDCHF - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

AUDCHF - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 3.4 5.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.5 7
Micro 6.4 6.8 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.5 7
Advantage 2.3 3.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.5 7
Advantage MT5 2.3 3.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors
Advantage Plus 2.4 4.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.5 7
Advantage Plus MT5 2.4 4.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM Standard MT5 3.2 5.4 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.67 0.08 00:05:00 23:55:00 FX Minors
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top