هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Crude (Spot)

Crude - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

Crude - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 9 1000 0.1 0.01 10 0.01 50 -25 -6 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:49 -25 0
Micro 9 10 0.1 0.01 10 0.01 50 -0.25 -0.06 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:49 -25 0
Advantage 5 1000 0.1 0.01 10 0.01 50 -25 -6 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:49 -25 0
Advantage MT5 5 1000 0.1 0.01 0.01 0.01 50 -25 -6 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:49 -25 0
Advantage Plus 11 1000 0.1 0.01 10 0.01 50 -25 -6 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:49 -25 0
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top