EURUSD - Euro/US Dollar

EURUSD - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

EURUSD - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 1.5 1.9 100000 0.01 0.00001 0.1 50 3.96 -12.54 00:15:00 23:55:00 FX Majors -7.5 7
Micro 1.9 1.9 1000 0.01 0.00001 0.001 50 3.96 -12.54 00:15:00 23:55:00 FX Majors -7.5 7
Advantage 0 0 100000 0.01 0.00001 0.1 50 3.96 -12.54 00:15:00 23:55:00 FX Majors -7.5 7
Advantage MT5 0 0 100000 0.01 0.00001 0.1 50 3.96 -12.54 00:15:00 23:55:00 FX Majors -7.5 7
Advantage Plus 1.5 2.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 3.96 -12.54 00:15:00 23:55:00 FX Majors -7.5 7
Advantage Plus MT5 1.5 2.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 3.96 -12.54 00:15:00 23:55:00 FX Majors -7.5 7
FXTM Standard MT5 0.1 1.9 100000 0.01 0.00001 0.1 50 3.96 -12.54 00:15:00 23:55:00 FX Majors -7.5 7
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

درباره این جفت ارز

EURO

Europe

یورو پول رسمی منطقه یورو می باشد.

این دومین ارز بیشتر معاملات بازار فارکس بعد از دلار آمریکا می باشد. همچنین دومین ارز بزرگ ذخیره ارزی در جهان است.

نماد:

کد: EUR

United States Dollar

United States of America

هفت کشور از دلار آمریکا به عنوان پول رسمی خود استفاده می کنند. گذشته از ایالات متحده، این ارز واحد پول دو قلمرو برون مرزی بریتانیا در کارائیب است.

نماد: $

کد: USD

Scroll Top
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.