هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

France 40

FCHI40 - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

FCHI40 - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 35 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -5.62 -3.5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:36 -4 7 2021-06-19 0.1648 -0.1648
Advantage 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -5.62 -3.5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:89 -4 7 2021-06-19 0.1648 -0.1648
Advantage MT5 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -5.62 -3.5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:89 -4 7 - - -
Advantage Plus 30 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -5.62 -3.5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:36 -4 7 2021-06-19 0.1648 -0.1648
Advantage Plus MT5 30 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 -5.62 -3.5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:89 -4 7
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top