هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Social Media Index

FXTM Social Index - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM ECN
اسپرد معمولی, پيپ72
اندازه لات100
حداقل قرارداد0.01
حداقل افزایش قیمت, پيپ0.01
حداقل افزایش اندازه قرارداد0.01
مارجین تامینی, %50
سواپ فروش, USD per 1 lot-3.63
سواپ خرید, USD per 1 lot-4.93
باز کردن, دوشنبه - جمعه16:31:00
بستن, دوشنبه - جمعه22:59:00
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-4
سهمیه روزهای بدون سواپ7
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

FXTM Social Index - چارت

Scroll Top