هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar Index

FXTM USD Index - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM ECN
اسپرد معمولی, پيپ8
اندازه لات100000
حداقل قرارداد0.01
حداقل افزایش قیمت, پيپ0.00001
حداقل افزایش اندازه قرارداد0.01
مارجین تامینی, %50
سواپ فروش, USD per 1 lot-9.95
سواپ خرید, USD per 1 lot-5.4
باز کردن, دوشنبه00:05:00
بستن, جمعه23:55:00
وضعیت سفارشGTC
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-16.72
سهمیه روزهای بدون سواپ7
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

FXTM USD Index - چارت

Scroll Top