هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US SPX 500 (Mini)

SP500m - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

SP500m - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 15 10 0.1 5 0.1 0.1 10 0.1 - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:9 -25 7 2021-06-15 1.48 -1.48
Advantage 9 10 0.1 5 0.1 0.1 10 0.1 - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:46 -25 7 2021-06-15 1.48 -1.48
Advantage MT5 9 10 0.1 5 0.1 0.1 - - 6600 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC - -25 7 - - -
Advantage Plus 14 10 0.1 50 0.1 0.1 10 0.1 - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:9 -25 7 2021-06-15 1.48 -1.48
Advantage Plus MT5 14 10 0.1 5 0.1 0.1 6600 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC - -25 7
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top