هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Chinese Renminbi

USDCNH - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM ECN MT5FXTM Pro MT5
حداقل اسپرد2033
اسپرد معمولی252525
اندازه لات100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.000010.000010.00001
حداقل افزایش اندازه قرارداد0.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات, CNH0.10.10.1
مارجین تامینی1000250250
سواپ فروش-2.03-2.03-2.03
سواپ خرید-4.04-4.04-4.04
باز کردن03:00:0003:00:0003:00:00
بستن23:00:0023:00:0023:00:00
گروه مارجینFX ExoticsFX ExoticsFX Exotics
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

USDCNH - چارت

Scroll Top