هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Hong Kong Dollar

USDHKD - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5FXTM Standard MT5
حداقل اسپرد14.42.60.79.80.79.89.8
اسپرد معمولی14.33.73.715.83.714.314.3
اندازه لات100000100000100000100000100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.000010.000010.000010.000010.000010.000010.00001
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.10.10.10.10.10.10.1
مارجین تامینی50505050505050
سواپ فروش-3.94-3.94-3.94-3.94-3.94-3.94-3.94
سواپ خرید-6.42-6.42-6.42-6.42-6.42-6.42-6.42
باز کردن00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
گروه مارجینFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX Minors
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-10.7-10.7 --10.7- - -
سهمیه روزهای بدون سواپ77 -70 - -
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

USDHKD - چارت

Scroll Top