هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Forint

USDHUF - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4
حداقل اسپرد19.444
اسپرد معمولی29.321.535
اندازه لات100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.0010.0010.001
حداقل افزایش اندازه قرارداد0.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات, HUF101010
مارجین تامینی505050
سواپ فروش-2.08-2.08-2.08
سواپ خرید-2.16-2.16-2.16
باز کردن00:05:0000:05:0000:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:00
گروه مارجینFX ExoticsFX ExoticsFX Exotics
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

USDHUF - چارت

Scroll Top