هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Mexican Peso

USDMXN - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM Pro MT4FXTM Pro MT5
حداقل اسپرد78101017.60.10.1
اسپرد معمولی96.643.337108.940.337
اندازه لات100000100000100000100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.000010.000010.000010.000010.000010.00001
حداقل افزایش اندازه قرارداد0.010.010.010.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات, MXN0.10.10.10.10.10.1
مارجین تامینی, USD250250250250250250
سواپ فروش13.3113.3113.3113.3113.3113.31
سواپ خرید-50.04-50.04-50.04-50.04-50.04-50.04
باز کردن00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
گروه مارجینFX ExoticsFX ExoticsFX ExoticsFX ExoticsFX ExoticsFX Exotics
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

USDMXN - چارت

Scroll Top