هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Swedish Krone

USDSEK - نرخ‌های زنده

0

قله: 0

0 %

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

USDSEK - چارت

مشخصات قرارداد

FXTM Standard 61.1 61.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.33 -2.36 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5.5 7
Advantage 0 40.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.33 -2.36 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5.5 7
Advantage MT5 0 40.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.33 -2.36 00:05:00 23:55:00 FX Minors
Advantage Plus 10.2 52.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.33 -2.36 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5.5 7
Advantage Plus MT5 10.2 52.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.33 -2.36 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM Standard MT5 7.4 61.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.33 -2.36 00:05:00 23:55:00 FX Minors
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top