هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Silver/Euro

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM Standard
حداقل اسپرد7
اسپرد معمولی79
اندازه لات5000
حداقل قرارداد0.01
حداقل افزایش قیمت0.001
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.5
مارجین تامینی, %50
سواپ فروش-0.05
سواپ خرید-0.04
باز کردن01:05:00
بستن23:55:00
وقفه داد و ستد23:55:00 - 01:05:00
وضعیت سفارشGTC
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-4.5
سهمیه روزهای بدون سواپ7
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top