هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Silver/US Dollar

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM Pro MT4FXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5FXTM Standard MT5
حداقل اسپرد5.55.50.40.40.40.40.40.40.4
اسپرد معمولی556523236123235555
اندازه لات5000505000500050005000500050005000
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.50.0050.50.50.50.50.50.50.5
مارجین تامینی, %505050505050505050
سواپ فروش0.020.020.020.020.020.020.020.020.02
سواپ خرید-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23
باز کردن01:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:0001:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
وقفه داد و ستد23:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:00
وضعیت سفارشGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTC
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-19.3-19.3-19.3 --19.3-19.3- - -
سهمیه روزهای بدون سواپ777 -770 - -
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top