هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Gold/Euro

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4
حداقل اسپرد613030
اسپرد معمولی737081
اندازه لات100100100
حداقل قرارداد0.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.010.010.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.010.010.01
مارجین تامینی, %505050
سواپ فروش-5.30-5.30-5.30
سواپ خرید-10.90-10.90-10.90
باز کردن01:05:0001:05:0001:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:00
وقفه داد و ستد23:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:00
وضعیت سفارشGTCGTCGTC
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-19.8-19.8-19.8
سهمیه روزهای بدون سواپ777
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top