Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).

Dana Pampasan Financial Commission

MAKLUMAT UMUM

Exinity Limited ialah ahli The Financial Commission, organisasi antarabangsa yang dikhususkan untuk penyelesaian pertikaian dalam industri perkhidmatan kewangan dan pasaran Forex. The Financial Commission ialah organisasi penyelesaian pertikaian luaran (EDR) bebas untuk pengguna dan pedagang yang tidak dapat menyelesaikan pertikaian dengan pembekal perkhidmatan kewangan mereka. Setiap ahli Financial Commission dilindungi oleh Dana Pampasan Financial Commission.

Sijil keahlian The Financial Commission boleh didapati di sini https://financialcommission.org/fxtm/.

The Financial Commission ditubuhkan sebagai jawatankuasa pihak ketiga berkecuali untuk mengkaji semula dan menyelesaikan aduan secara adil. Suruhanjaya ini berusaha untuk memudahkan penyelesaian yang lebih ringkas dan lebih cepat berbanding penyelesaian yang dicapai melalui pengawal selia industri dan sistem undang-undang, memastikan bahawa pertikaian pedagang dan broker diselesaikan dengan cara yang cekap, adil dan jujur. Matlamatnya adalah untuk memastikan bahawa pelanggan diberikan jawapan yang berasas bagi masalah mereka, dengan itu menyumbang kepada pengetahuan yang menyeluruh tentang industri Forex.

DANA PAMPASAN

Suruhanjaya ini juga memberikan perlindungan tambahan kepada pedagang dengan Dana Pampasan.

Bagaimanakah ia berfungsi?

Dana Pampasan bertindak sebagai polisi insurans bagi pelanggan ahli. Dana ini akan disimpan dalam akaun bank berasingan dan hanya akan digunakan sekiranya ahli enggan mematuhi pengadilan daripada Financial Commission.

Bagaimanakah Dana Pampasan dibiayai?

Dana Pampasan dibiayai oleh Financial Commission melalui peruntukan sebanyak 10% daripada keahlian bulanan yang perlu dibayar kepada dana tersebut.

Siapakah yang dilindungi?

Sangat penting untuk memahami bahawa dana ini hanya akan digunakan bagi pengadilan yang telah dibuat oleh Financial Commission; asas pelanggan keseluruhan ahli tidak layak untuk bayaran daripada dana pampasan.

Berapakah perlindungan maksimum tersebut?

Dana Pampasan hanya akan menanggung pengadilan sehingga €20,000 setiap pelanggan.

PAUTAN BERGUNA

Di bawah anda boleh menemui pautan berguna yang selanjutnya tentang Financial Commission:

Tentang Financial Commission:

https://financialcommission.org/about/what-we-do/

Maklumat tentang Dana Pampasan:

https://financialcommission.org/about/compensation-fund/

Proses Penyelesaian Pertikaian:

https://financialcommission.org/resolving-a-dispute/dispute-resolution-process/

Scroll Top