Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).

Pelesenan
Peraturan & Pendaftaran

Pelesenan

IFSC

FT Global Limited adalah berlesen dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Antarabangsa (IFSC) di bawah lesen bernombor IFSC/60/345/TS dan IFSC/60/345/APM.

Antara objektif IFSC adalah, untuk menjalankan promosi dan pembangunan Belize sebagai pusat perkhidmatan kewangan antarabangsa, serta pengawasan dan pengawal seliaan yang berkesan terhadap perkhidmatan kewangan antarabangsa.

FT Global Limited adalah dilesenkan oleh IFSC untuk menawarkan perkhidmatan berikut:

  • Dagangan dalam instrumen berdasarkan kewangan dan komoditi serta sekuriti lain
  • Perlindungan dan Pengurusan Aset Antarabangsa.
Scroll Top