CHNA50_m - FTSE China A50 Index

Spesifikasi kontrak

Advantage 1 10 0.01 1 0.01 50 -16.04 -14.72 04:00:00 23:00:00 11:30:00 - 12:00:00 GTC - 2022-06-01 5.258 -5.258
Advantage MT5 1 10 0.01 1 0.01 50 -16.04 -14.72 04:00:00 23:00:00 11:30:00 - 12:00:00 GTC -
Advantage Plus 3.5 10 0.01 1 0.01 - 50 -16.04 -14.72 04:00:00 23:00:00 11:30:00 - 12:00:00 GTC 1:50 2022-06-01 5.258 -5.258
Advantage Plus MT5 3.5 10 0.01 1 0.01 50 -16.04 -14.72 04:00:00 23:00:00 11:30:00 - 12:00:00 GTC 1:50
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).