CHNA50_m - FTSE China A50 Index

Spesifikasi kontrak

Advantage 1 10 0.01 1 0.01 50 11.9 -27.4 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC - 0 2023-11-22 4.419 -4.419
Advantage MT5 1 10 0.01 1 0.01 50 11.9 -27.4 01:01:00 23:59:00 11:30:00 - 12:00:00 GTC - 0 2023-11-22 4.419 -4.419
Advantage Plus 3.5 10 0.01 1 0.01 - 50 11.9 -27.4 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC 1:50 0 2023-11-22 4.419 -4.419
Advantage Plus MT5 3.5 10 0.01 1 0.01 50 11.9 -27.4 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC 1:50 0 2023-11-22 4.419 -4.419
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).