ND100m - US Tech 100 (Mini)

Spesifikasi kontrak

FXTM Standard 0.4 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:40 -14 7 2022-05-21 0.099 -0.099
Advantage 1 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC - -14 7 2022-05-21 0.099 -0.099
Advantage MT5 1 10 0.1 5 0.1 0.1 - - - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC - -14 7 - - -
Advantage Plus 2.3 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:40 -14 7 2022-05-21 0.099 -0.099
Advantage Plus MT5 2.3 10 0.1 5 0.1 0.1 - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:119 -14 7
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).