ND100m - US Tech 100 (Mini)

Spesifikasi kontrak

FXTM Standard 40 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:40 -14 7 2021-10-23 0.169 -0.169
Advantage 8 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:119 -14 7 2021-10-23 0.169 -0.169
Advantage MT5 8 10 0.1 5 0.1 0.1 - - - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:119 -14 7 - - -
Advantage Plus 36 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:40 -14 7 2021-10-23 0.169 -0.169
Advantage Plus MT5 36 10 0.1 5 0.1 0.1 - 50 -9.21 -11.85 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:119 -14 7
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).