NatGas - US Natural Gas (Spot)

Spesifikasi kontrak

FXTM Standard 11 10000 0.1 0.001 10 0.001 50 -20 7 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -20 0
Micro 11 100 0.1 0.001 10 0.001 50 -0.2 0.07 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -20 0
Advantage 10 10000 0.1 0.001 10 0.001 50 -20 7 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC - -20 0
Advantage MT5 10 10000 0.1 0.001 10 0.001 50 -20 7 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC - -20 0
Advantage Plus 23 10000 0.1 0.001 10 0.001 50 -20 7 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -20 0
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).