Nifty50_m - INDIA 50

Spesifikasi kontrak

Advantage 5.1 10 0.01 - 0.01 0.1 0.1 5 26.3 -43.69 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 2023-06-09 2.182 -2.182
Advantage MT5 5.1 10 0.01 0.01 0.1 0.1 10 26.3 -43.69 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 2023-06-09 2.182 -2.182
Advantage Plus 11.9 10 0.01 0.01 0.1 0.1 5 26.3 -43.69 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 2023-06-09 2.182 -2.182
Advantage Plus MT5 11.9 10 0.01 0.01 0.1 0.1 10 26.3 -43.69 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 2023-06-09 2.182 -2.182
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).