Nifty50_m - INDIA 50

Spesifikasi kontrak

Advantage 5.1 10 0.01 - 0.01 0.1 0.1 5 -7.86 -18.17 04:05:00 23:45:00 13:10:00 - 13:45:00 2022-08-19 3.798 -3.798
Advantage MT5 5.1 10 0.01 0.01 0.1 0.1 10 -7.86 -18.17 04:05:00 23:45:00 13:10:00 - 13:45:00 2022-08-19 3.798 -3.798
Advantage Plus 11.9 10 0.01 0.01 0.1 0.1 5 -7.86 -18.17 04:05:00 23:45:00 13:10:00 - 13:45:00 2022-08-19 3.798 -3.798
Advantage Plus MT5 11.9 10 0.01 0.01 0.1 0.1 10 -7.86 -18.17 04:05:00 23:45:00 13:10:00 - 13:45:00 2022-08-19 3.798 -3.798
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).