SP500m - US SPX 500 (Mini)

Spesifikasi kontrak

FXTM Standard 1.5 10 0.1 5 0.1 0.1 10 0.1 - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:9 -25 7 2022-05-21 4.68 -4.68
Advantage 0.4 10 0.1 5 0.1 0.1 10 0.1 - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC - -25 7 2022-05-21 4.68 -4.68
Advantage MT5 0.4 10 0.1 5 0.1 0.1 - - 6600 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC - -25 7 - - -
Advantage Plus 1 10 0.1 50 0.1 0.1 10 0.1 - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:9 -25 7 2022-05-21 4.68 -4.68
Advantage Plus MT5 1 10 0.1 5 0.1 0.1 6600 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC - -25 7
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).