Social Ind - Social Media Index

Spesifikasi kontrak

Micro 76 1 0.01 100 0.01 0.01 50 -0.0363 -0.0493 16:31:00 22:59:00 GTC 1:10 -4 3
Advantage 77 100 0.01 0.01 0.01 50 -3.63 -4.93 16:31:00 22:59:00 GTC 1:10 -4 3
Advantage MT5 77 100 0.01 0.01 0.01 50 -3.63 -4.93 16:31:00 22:59:00 - GTC 1:10 3
Advantage Plus 76 100 0.01 0.01 0.01 50 -3.63 -4.93 16:31:00 22:59:00 GTC 1:10 -4 3
Advantage Plus MT5 76 100 0.01 0.01 0.01 50 -3.63 -4.93 16:31:00 22:59:00 GTC 1:10 -4 3
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).