UK100 - UK 100

Spesifikasi kontrak

FXTM Standard 5 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -4.89 -5.4 01:30:00 23:30:00 23:30:00 - 01:30:00 GTC 1:63 -7 7 2022-09-22 0.451803 -0.451803
Advantage 0.7 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -4.89 -5.4 01:30:00 23:30:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC - -7 7 2022-09-22 0.451803 -0.451803
Advantage MT5 0.7 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -4.89 -5.4 01:30:00 23:30:00 23:30:00 - 01:30:00 GTC - -7 7 2022-09-22 0.451803 -0.451803
Advantage Plus 1.6 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -4.89 -5.4 01:30:00 23:30:00 23:30:00 - 01:30:00 GTC 1:63 -7 7 2022-09-22 0.451803 -0.451803
Advantage Plus MT5 1.6 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 -4.89 -5.4 01:30:00 23:30:00 23:30:00 - 01:30:00 GTC 1:108 -7 7 2022-09-22 0.451803 -0.451803
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).