USD Index - U.S. Dollar Index

Spesifikasi kontrak

Micro 3.7 1000 0.01 100 0.00001 0.01 50 -0.0995 -0.054 00:05:00 23:55:00 GTC 1:1000 -16.72 7
Advantage 0.6 100000 0.01 0.00001 0.01 50 -9.95 -5.4 00:05:00 23:55:00 GTC -16.72 7
Advantage MT5 0.6 100000 0.01 0.00001 0.01 50 -9.95 -5.4 00:05:00 23:55:00 GTC -16.72 7
Advantage Plus 3.4 100000 0.01 0.00001 0.01 50 -9.95 -5.4 00:05:00 23:55:00 GTC -16.72 7
Advantage Plus MT5 3.4 100000 0.01 0.00001 0.01 50 -9.95 -5.4 00:05:00 23:55:00 GTC -16.72 7
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).