WSt30_m - Wall Street 30 (Mini)

Spesifikasi kontrak

Advantage 1 1 0.01 1 0.01 50 3.13 -7.39 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 - 2023-09-14 7.843 -7.843
Advantage MT5 1 1 0.01 1 0.01 50 3.13 -7.39 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 - 2023-09-14 7.843 -7.843
Advantage Plus 0.9 1 0.01 1 0.01 50 3.13 -7.39 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 1:81 2023-09-14 7.843 -7.843
Advantage Plus MT5 0.9 1 0.01 1 0.01 50 3.13 -7.39 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 1:81 2023-09-14 7.843 -7.843
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).