WSt30_m - Wall Street 30 (Mini)

Spesifikasi kontrak

Advantage 1 1 0.01 1 0.01 50 -19.81 -25.75 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 - 2022-06-03 11.105 -11.105
Advantage MT5 1 1 0.01 1 0.01 50 -19.81 -25.75 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 -
Advantage Plus 0.9 1 0.01 1 0.01 50 -19.81 -25.75 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 1:81 2022-06-03 11.105 -11.105
Advantage Plus MT5 0.9 1 0.01 1 0.01 50 -19.81 -25.75 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 1:81
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).