Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).

Glosariusz Forex

Wytłumaczenie kluczowych terminów

Rynek forex jest pełen różnych definicji, w których można się zgubić. Z uwagi na fakt, że w ramach edukacji forex należy poznać wszystkie niezbędne terminy, przygotowaliśmy kluczowe definicje w jednym miejscu. Dzięki temu już nigdy nie zgubisz się na rynku!

A
B

kurs, po jakim bank centralny danego kraju przekazuje pieniądze bankom krajowym.

w parze walutowej pierwsza waluta jest określana jako waluta bazowa. Przykładowo dla pary USD/JPY walutą bazową jest USD.

gdy ceny określonych aktywów, papierów wartościowych lub rynków mają silny trend zniżkowy.

cena, po jakiej inwestor zgadza się dokonać sprzedaży instrumentu.

gdy ceny określonych aktywów, papierów wartościowych lub rynków mają silny trend zwyżkowy.

zlecenie wykonania transakcji po cenie nie wyższej niż określona, przy czym limit oznacza tu ustaloną cenę.

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Scroll Top