Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).

Glosariusz Forex

Wytłumaczenie kluczowych terminów

Rynek forex jest pełen różnych definicji, w których można się zgubić. Z uwagi na fakt, że w ramach edukacji forex należy poznać wszystkie niezbędne terminy, przygotowaliśmy kluczowe definicje w jednym miejscu. Dzięki temu już nigdy nie zgubisz się na rynku!

A
B
C

strategia, w której inwestor zadłuża się w walucie z niską stopą procentową, by kupić aktywa, które mogą mieć wyższą stopę zwrotu.

jeśli pozycja jest zamknięta, to transakcja uznawana jest za zakończoną – niezależnie od tego, czy pozycja była krótko czy długoterminowa, jak również czy przyniosła zyski czy straty.

inaczej cena zamknięcia, to ostateczny kurs, po jakim dany instrument podlegał wymianie danego dnia, w ramach danej świecy lub określonych ramach czasowych.

gdy wartość waluty w stosunku do innej wzrasta.

określona grupa walut, z których wylicza się średnią ważoną, która może służyć do mierzenia wartości instrumentu.

kontrakty, w których ustalana jest cena, po jakiej walutę można kupić lub sprzedać w ustalonym terminie. Kontrakty terminowe są często wykorzystywane przez inwestorów do zabezpieczania się przed ryzykiem.

para, na którą składają się dwie różne waluty, podlegające transakcji Forex. Przykładowo EUR/USD.

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Scroll Top