Wybór Najlepszego Pośrednika Rynkowego

Wybór Najlepszego Pośrednika Rynkowego

Nauka Forex

Pierwszym i najważniejszym krokiem podejmowanym przez inwestora jest znalezienie zaufanego pośrednika rynkowego. W tej branży to właśnie pośrednicy stanowią integralną część systemu transakcyjnego i są pierwszym partnerem biznesowym inwestora, celem inwestora powinno być więc znalezienie najlepszego pośrednika. Odpowiedniość i rzetelność to tak samo ważne cechy pośrednika jak umiejętność sprostania indywidualnym potrzebom inwestorów. W celu podjęcia świadomej decyzji każdy inwestor powinien wziąć pod uwagę kilka kluczowych kryteriów.

Pośrednik forex podlegający odpowiednim jednostkom

Informację tę można uznać za oczywistą, jednak zaskakujące jest, jak duża jest liczba pośredników niepodlegających żadnym jednostkom. Najlepsi pośrednicy forex podlegają i są nadzorowani przez władze lokalne lub międzynarodowe. Bez odpowiedniego zwierzchnictwa pośrednicy forex posiadają pełną swobodę działań, która może skutkować nieprzyjemnymi skutkami dla inwestorów. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i wybierz pośrednika, któremu możesz zaufać. Przestrzeganie zasad i standardów to jedyny rzeczywisty przejaw poważnego traktowania inwestycji przez pośrednika.

Niskie spready

Czym dokładnie jest spread? Spread stanowi różnicę pomiędzy ceną sprzedaży i ceną kupna pary walutowej lub innych aktywów. Wysokie spready oferowane przez pośredników powinny wzbudzić podejrzenia. Wysokie spready doprowadzają do wzbogacania się wielu pośredników kosztem inwestorów, zalecane jest więc znalezienie pośrednika forex oferującego niskie spready.

Wysoka dźwignia finansowa

Najprostszym sposobem na wyjaśnienie mechanizmu dźwigni finansowej jest objaśnienie jej funkcji: daje ona inwestorowi możliwość handlowania większą ilością waluty przy mniejszym depozycie, zwiększając jego siłę nabywczą. Dźwignia przedstawiana jest w formie współczynnika. Przykładowo 1:1000 oznacza, że siła nabywcza zwiększyła się 1000-krotnie. Depozyt w wysokości 1000 euro oznacza więc, że suma uzyskana przez pośrednika może wynieść 1 000 000 euro. Wysoka dźwignia daje inwestorom niespotykane nigdzie indziej możliwości. Inwestorzy prowadzący działalność na mniejszą skalę i z mniejszym kapitałem mogą wykorzystać wysoką dźwignię do zmaksymalizowania zysków. Zmaksymalizowaniu mogą również ulec straty, mechanizm dźwigni należy więc wykorzystywać ostrożnie i nie w sposób ciągły, zwłaszcza jeżeli jest on zbędny.

Szybka realizacja

Podczas prowadzenia transakcji na charakteryzującym się szybkim tempem procesów rynku, jakim jest forex, bardzo ważny jest wybór pośrednika, który zapewni szybką i skuteczną realizację transakcji. Opóźnienia mogą prowadzić wyłącznie do problemów.

Wybór spośród różnych rodzajów kont

Szeroka gama kont do wyboru to niezaprzeczalna zaleta. Inwestorzy różnią się między sobą. Szeroka oferta kont przedstawiana przez pośrednika oznacza, że jest on w stanie reprezentować interesy inwestorów o różnych możliwościach finansowych, potrzebach i aspiracjach. Najlepsi pośrednicy forex są świadomi, że możliwość wyboru może prowadzić do sukcesu. Pomyślnym decyzjom inwestycyjnym sprzyja swoboda, nie ograniczenia.

Konta demo

Prowadzenie transakcji za pomocą konta demo przed rozpoczęciem korzystania z konta rzeczywistego ma bardzo istotne znaczenie. W przypadku braku oferty kont demo zalecane jest kontynuowanie poszukiwań odpowiedniego pośrednika. Prowadząc transakcje za pośrednictwem konta demo, otrzymujesz możliwość poznania rzeczywistych warunków takich transakcji, używasz jednak wirtualnych pieniędzy, operacje takie są więc całkowicie pozbawione ryzyka. Jest to najlepszy sposób na zapoznanie się z tajnikami zawierania transakcji i przetestowanie wykorzystywanych strategii. To szansa na poznanie mocnych i słabych stron swojego sposobu inwestowania i rozpoczęcie korzystania z konta rzeczywistego po nabraniu odpowiedniej pewności.

Wybór instrumentów handlowych

Jak wspomniano wcześniej, inwestorzy negatywnie reagują na ograniczenia. Im więcej instrumentów handlowych oferuje pośrednik rynkowy, tym więcej możliwości związanych z przeprowadzaniem transakcji. Wybierz pośrednika, w którego ofercie, oprócz głównych par walutowych, znajdują się pary drugorzędne, egzotyczne, metale szlachetne i inne towary. Przykładowo w okresach zachwiania stabilności ekonomicznej i politycznej popularnym instrumentem handlowym jest złoto.

Solidne platformy transakcyjne

Najlepszy pośrednik rynkowy oferuje najlepsze platformy transakcyjne. Solidna platforma zapewnia szybki dostęp do możliwości przeprowadzania analizy technicznej i fundamentalnej, niezawodny system zabezpieczeń, zautomatyzowany system transakcyjny oraz elementy wizualne (wykresy i tabele). Wszystkie oferowane funkcje powinny być przyjazne dla użytkownika. Standardowo wykorzystywanym narzędziem jest zaawansowany MetaTrader 4.

Zautomatyzowany system transakcyjny

Zautomatyzowanie procesu zawierania transakcji lub oparcie tego procesu na algorytmach stanowią dla inwestora dużą korzyść. Inwestor może wdrożyć strategię swoją lub przyjąć strategię innego inwestora. Na niektórych platformach transakcyjnych dostępne jest oprogramowanie, które automatycznie zawiera transakcje na podstawie opracowanej lub przyjętej strategii. Dobrym przykładem jest funkcja Expert Advisors na platformie MetaTrader4. Zaletą zautomatyzowanego zawierania transakcji jest brak konieczności śledzenia pojawiających się okazji przez cały dzień bez odchodzenia od komputera. Okazje są wykrywane przez zautomatyzowany system transakcyjny. Musisz jednak pamiętać, że zasada funkcjonowania takich systemów opiera się na opracowanej lub przyjętej strategii, zawsze więc wiąże się z ryzykiem poniesienia strat lub możliwością zysku.

Depozyty i wypłaty

Korzystny i wygodny jest wybór pośrednika, który oferuje szybkie i łatwe składanie depozytów i dokonywanie wypłat. Szybkie składanie depozytów wpływa na umocnienie Twojej pozycji jako inwestora i umożliwia skorzystanie z okazji nagle pojawiających się na rynku. Jeżeli z dowolnego powodu musisz dokonać wypłacenia środków, proces ten powinien być szybki i nieskomplikowany, tak aby Twoje środki zostały Ci udostępnione w ciągu kilku dni roboczych.

Niecierpliwy aby rozpocząć handel na rynku?

OTWÓRZ KONTA REALNETwój kapitał podlega ryzyku. Możesz stracić więcej niż zainwestowałeś.

Ostrzeżenie: Ten napisany/obrazowy materiał składa się z osobistych opinii i pomysłów. Treści tej nie należy interpretować jako zawierającej jakiekolwiek doradztwo inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji. Nie oznacza to obowiązku zakupu usług inwestycyjnych, ani też nie gwarantuje lub nie przewiduje przyszłych wyników. Firma FXTM, jej podmioty stowarzyszone, agenci, dyrektorzy, członkowie zarządu lub pracownicy nie gwarantują dokładności, aktualności, terminowości ani kompletności wszelkich udostępnionych informacji lub danych i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek inwestycji opartych na tych podanych informacjach.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Obrót produktami opartymi na dźwigni finansowej, takimi jak CFD albo forex, niesie za sobą istotne ryzyko. Nie należy obracać kwotami, na których stratę nie można sobie pozwolić. Istnieje zagrożenie, że potencjalna strata przewyższy zainwestowane środki. Nie należy zawierać transakcji, jeśli się w pełni nie zrozumiało wszelkich zagrożeń. Podczas obrotu należy zawsze brać pod uwagę poziom doświadczenia. Jeśli nie rozumiesz zagrożeń, udaj się po niezależną poradę.

Scroll Top
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).