Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. FT Global Ltd podlega regulacji IFSC.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. FT Global Ltd podlega regulacji IFSC.

Czym Jest Handel Forex

Czym Jest Handel Forex

O Autorze: Andreas Thalassinos (BSc, MSc, MSTA, CFTe, MFTA), Szef Edukacji FXTM. Renomowany ekspert Fx, Analityk Techniczny oraz autorytet w dziedzinie obrotu algorytmicznego.

Nauka Forex

Historia handlu forex

Przed wyjaśnieniem, czym jest handle forex, pragniemy przedstawić krótkie tło historyczne.

Rynek walutowy powstał w 1875 roku wraz z narodzinami (Gold Standard Monetary System). W systemie tym każdy kraj lokował określoną ilość waluty w złocie (mierzonym w uncjach), wyrażając w ten sposób jej wartość. Cena złota różniła się w zależności od waluty, doprowadzając do wykształcenia się systemu wymiany walut.

Koniec Gold Standard Monetary System nastąpił wraz z wybuchem II wojny światowej. Wtedy też nastąpił powrót do systemu używanego poprzednio, Bretton Woods System. Nowy system został wdrożony w roku 1944. Zgodnie z nim dolar amerykański został ustanowiony światową walutą rezerwową. System nie okazał się trwały. Jego koniec przypada na rok 1971. W roku 1976, wraz z wprowadzeniem płynnych kursów walutowych, nastąpiło odrodzenie rynku walutowego. Do połowy lat 90. handel forex został przeniesiony na platformę elektroniczną, z której korzystamy do dziś.

Współczesny handel walutą na rynku Forex

Rynek forex to międzynarodowy, zdecentralizowany rynek finansowy, na którym odbywa się wymiana walut. Osoby indywidualne i firmy mogą dokonać zakupu jednej waluty, płacąc za nią w innej. Przykładowo firma w Londynie może importować produkty od firmy mającej siedzibę w Rzymie i uiszczać za nie opłatę w euro, nie w szterlingach. Łatwy sposób przeliczania walut przyczynia się do rozwoju handlu i inwestycji w skali międzynarodowej.

O wyjątkowości tego rynku decyduje fakt, iż jest on dostępny bez względu na granice geograficzne, przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, oraz że charakteryzuje się największą płynnością wśród rynków światowych.

Handel na rynku forex wyjaśnia jedna prosta zasada: wymiana walut opiera się na mechanizmie, zgodnie z którym kupowane są waluty, dla których prognozowany jest wzrost wartości (pozycja kupna), a sprzedawane waluty, dla których prognozowany jest spadek wartości (pozycja sprzedaży). Do opracowywania prognoz służą popularne narzędzia transakcyjne, należy jednak pamiętać, że z każdą operacją związane jest pewne ryzyko. Jeżeli wartość zakupionej waluty wzrasta zgodnie z prognozami, możesz ją sprzedać i osiągnąć zysk, jeżeli jednak wartość ta spada, narażasz się na straty. Bycie dobrym inwestorem nie wymaga biegłości w kwestiach finansowych. Wiedza o handlu forex jest przystępna dla wszystkich, którzy pragną ją zgłębić.

Jaka jest nasza rola? Pośrednicy doprowadzają do spotkania kupujących i sprzedających, dokonują analiz rynku w poszukiwaniu najatrakcyjniejszych cen kupna i sprzedaży i oferują inwestorom najlepsze rozwiązania cenowe. Na rynku forex pełnimy rolę pośrednika, przeprowadzając transakcje za Ciebie.

Trzy sesje

Rynek forex funkcjonuje przez całą dobę we wszystkich zakątkach świata. Jest to możliwe dzięki systemowi trójsesyjnemu, który umożliwia inwestorom zawieranie transakcji w dowolnym czasie, niezależnie od czasu i miejsca.

Sesja azjatycka

22:00 GMT - 09:00 GMT

Pierwsza aktywność rynku po weekendzie rejestrowana jest w Azji. Rynek australijski zaczyna pracę o 22:00 GMT i kończy ją o 09:00 GMT. Aktywność w tych godzinach przypada również na Chiny, Rosję, Nową Zelandię i Japonię.

Sesja europejska

08:00 GMT - 17:00 GMT

Kiedy sesja azjatycka zbliża się ku końcowi, rozpoczyna się sesja europejska, Obie sesje częściowo się na siebie nakładają. Obok rynku londyńskiego, najważniejszymi rynkami w Europie są rynek niemiecki i francuski. Aktywność rozpoczyna się o 08:00 GMT i kończy o 17:00 GMT.

Sesja amerykańska

13:00 GMT - 22:00 GMT

W połowie sesji europejskiej, o godzinie 13:00 GMT, rozpoczyna się sesja US, trwająca aż do 22:00 GMT. Największym uczestnikiem tej sesji jest Nowy Jork. Po zakończeniu sesji w tym regionie następuje krótki okres przestoju, po czym zaczyna się kolejna sesja azjatycka.

Ostrzeżenie: Ten napisany/obrazowy materiał składa się z osobistych opinii i pomysłów. Treści tej nie należy interpretować jako zawierającej jakiekolwiek doradztwo inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji. Nie oznacza to obowiązku zakupu usług inwestycyjnych, ani też nie gwarantuje lub nie przewiduje przyszłych wyników. Firma FXTM, jej podmioty stowarzyszone, agenci, dyrektorzy, członkowie zarządu lub pracownicy nie gwarantują dokładności, aktualności, terminowości ani kompletności wszelkich udostępnionych informacji lub danych i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek inwestycji opartych na tych podanych informacjach.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Obrót produktami opartymi na dźwigni finansowej, takimi jak CFD albo forex, niesie za sobą istotne ryzyko. Nie należy obracać kwotami, na których stratę nie można sobie pozwolić. Istnieje zagrożenie, że potencjalna strata przewyższy zainwestowane środki. Nie należy zawierać transakcji, jeśli się w pełni nie zrozumiało wszelkich zagrożeń. Podczas obrotu należy zawsze brać pod uwagę poziom doświadczenia. Jeśli nie rozumiesz zagrożeń, udaj się po niezależną poradę.

Scroll Top