Dollar bulls were hesitant to take the driver’s seat on Friday, despite US Non-Farm payrolls exceeding market expectations by rising 196k in March.

With payrolls rebounding in March and unemployment holding steady at 3.8% - a near 49 year low, fears over the US economy are likely to ease. However, markets were clearly more concerned with wage growth which disappointed by slowing 0.1% mom, below expectations of 0.3%. Sluggish wage growth suggests that inflation is likely to remain muted which will inevitably fuel speculation over the Federal Reserve cutting interest rates in the distant future.

Taking a look at the technical picture, the Dollar Index dipped following the US jobs report. With the data seen as a mixed bag, the DXY is likely to swing back and forth into the weekend. If bulls do end up making a late apperance, the Dollar Index has the potential to challenge 97.50.

Uwaga: Na treść niniejszego artykułu składają się opinie osób prywatnych i nie powinny być one odbierane jako treści zawierające porady osobiste oraz/albo inwestycyjne oraz/albo oferty oraz/albo namowę do zawierania dowolnych transakcji instrumentami finansowymi oraz/albo gwarancję oraz/albo prognozy. ForexTime (FXTM), a także partnerzy, przedstawiciele, kadra zarządzająca i pracownicy firmy nie gwarantują dokładności, ważności, precyzji czasowej czy kompletności jakichkolwiek udostępnionych tu informacji lub danych. Nie przyjmują również żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z jakiejkolwiek inwestycji wykonanej na ich podstawie.