Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).

Fundusz kompensacyjny Komisji Finansowej

INFORMACJE OGÓLNE

Exinity Limited jest członkiem Komisji Finansowej, międzynarodowej organizacji, której celem jest rozwiązywanie sporów w sektorze usług finansowych i na rynku Forex. Komisja Finansowa jest niezależną, zewnętrzną organizacją do rozwiązywania sporów (EDR), z której usług mogą skorzystać konsumenci i traderzy mający trudności z rozwiązaniem sporów ze swoimi dostawcami usług finansowych. Każdy członek Komisji Finansowej jest chroniony funduszem kompensacyjnym.

Certyfikat członkostwa w Komisji Finansowej można znaleźć tutaj https://financialcommission.org/fxtm/.

Komisja Finansowa została powołana jako neutralny komitet strony trzeciej w celu sprawiedliwego rozpatrywania i rozstrzygania skarg. Komisja stara się oferować prostsze, szybsze rozwiązywanie sporów niż to, co udało się osiągnąć dzięki sektorowym organom regulacyjnym i systemowi prawnemu, zapewniając, że inwestorzy i brokerzy rozwiązują swoje spory w sposób skuteczny, bezstronny i autentyczny. Celem jest zapewnienie, że klienci odchodzą z dobrze uzasadnioną odpowiedzią na swoje skargi, przyczyniając się w ten sposób do wzbogacania ich ogólnej wiedzy na temat branży Forex.

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY

Komisja zapewnia również dodatkową ochronę inwestorom za pomocą funduszu kompensacyjnego.

Jak to działa?

Fundusz kompensacyjny działa jako polisa ubezpieczeniowa dla klientów członków funduszu. Fundusz ten będzie prowadzony na oddzielnym rachunku bankowym i będzie wykorzystywany wyłącznie w przypadku, gdy członek odmówi zastosowania się do orzeczenia Komisji Finansowej.

W jaki sposób finansowany jest Fundusz Kompensacyjny?

Fundusz kompensacyjny jest finansowany przez Komisję Finansową poprzez alokację 10% comiesięcznych składek członkowskich do funduszu.

Kto jest objęty ubezpieczeniem?

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że środki będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby oceny dokonanej przez Komisję Finansową; cała baza klientów członka funduszu nie jest uprawniona do wypłaty z funduszu kompensacyjnego.

Jaki jest maksymalna ochrona?

Fundusz kompensacyjny będzie pokrywał wyłącznie wyroki w wysokości do 20 000 EUR na klienta.

UŻYTECZNE LINKI

Poniżej znajdziesz więcej przydatnych linków na temat Komisji Finansowej:

O Komisji Finansowej:

https://financialcommission.org/about/what-we-do/

Informacje o funduszu kompensacyjnym:

https://financialcommission.org/about/compensation-fund/

Proces rozstrzygania sporów:

https://financialcommission.org/resolving-a-dispute/dispute-resolution-process/

Scroll Top