Przelewy Wewnętrzne

W jaki sposób można dokonywać przelewów między kontami

  1. W górnym menu MyFXTM wybierz „Przelewy wewnętrzne”. Zostanie otwarty formularz. Upewnij się, że jako „Rodzaj przelewu” wybrano „Przelew wewnętrzny”. Wybierz konto, z którego chcesz przelać środki, a następnie w kategorii „Metoda przelewu” wskaż „Konto handlowe”. Wybierz rodzaj konta, na które ma zostać dokonany przelew, wskaż kwotę przelewu i kliknij „Potwierdź”.
  2. Na podany numer telefonu/adres poczty elektronicznej otrzymasz „hasło płatności”. Aby zakończyć składanie polecenia przelewu, wprowadź hasło w odpowiednie pole.
  3. Podgląd statusu przelewu dostępny jest w „Historii MyFXTM”.

Warunki dokonania przelewu

Czas przetwarzania: Przelewy dokonywane są błyskawicznie, dlatego aktualne salda powinny być widoczne na kontach po kilku minutach. W nielicznych przypadkach, w których nastąpi opóźnienie przelewu, skontaktuj się z nami, a podejmiemy odpowiednie działania tak szybko, jak to możliwe.

Prowizja: Brak.

Dodatkowe Informacje

Dokonując przelewu pomiędzy kontami, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  1. ForexTime (FXTM) nie umożliwia przelewania środków na konta zewnętrzne, lecz wyłącznie pomiędzy kontami zarejestrowanymi pod Twoim imieniem i nazwiskiem.
  2. Przelewów nie można dokonywać w walucie innej niż EUR, GBP i USD. Aktualizowane codziennie dane na temat kursów wymiany dostępne są po zalogowaniu do konta MyFXTM.
Scroll Top
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).