MasterCard

WalutaEUR, USD, GBP
Opłaty/prowizjeBrak prowizji
Czas przetwarzaniaNatychmiastowo
Minimalna kwota depozytu5 EUR/USD/GBP

Jak wnieść depozyt na konto FXTM

 1. W górnym menu MyFXTM wybierz „Wnieś depozyt”. Upewnij się, że w otwartym formularzu opcja „Wnieś depozyt” została wybrana jako „Rodzaj przelewu”. Wybierz konto handlowe, na które ma zostać wniesiony depozyt, i w polu „Metoda przelewu” wybierz „Karta debetowa/kredytowa”. W polu „Waluta przelewu” wybierz walutę, w której denominowane jest Twoje konto, wpisz żądaną wielkość depozytu i kliknij „Zatwierdź”.
 2. Po sprawdzeniu poprawności informacji kliknij „Prześlij”. Po wyborze opcji przesłania nastąpi przekierowanie na stronę przetwarzania płatności, gdzie konieczne będzie wpisanie szczegółowych danych karty.
 3. Podgląd statusu depozytu dostępny jest w Historii MyFXTM.

Ważne informacje

Przy wnoszeniu depozytu należy pamiętać o następujących kwestiach:

 1. Płatności wnoszone przez osoby trzecie nie będą honorowane.
 2. Do przetworzenia depozytu FXTM wymaga kolorowego skanu przedniej i tylnej strony karty. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy udostępnienie tylko 4 ostatnich cyfr numeru znajdującego się na przedniej stronie karty. Zakryj również ostatnie 3 cyfry na odwrocie karty (nie wymagamy kodu CVV). Inne szczegóły muszą być wyraźnie widoczne. Karta musi być podpisana.
 3. FXTM akceptuje transakcje dokonywane wyłącznie w EUR, GBP i USD. Wszystkie transakcje przeprowadzane za pośrednictwem karty w innej walucie zostaną automatycznie przeliczone na EUR, GBP lub USD. Może zostać naliczona opłata za przeliczenie.
 4. Agent rozliczeniowy może obciążyć odbiorcę opłatą za każdą transakcję prowadzoną przez klientów FXTM. (zob. tabela kursów wymiany). Kwota netto zostanie zapisana na koncie handlowym, które zostało zasilone przez agenta rozliczeniowego.
 5. Jeżeli złożenie depozytu zakończy się pomyślnie, zostanie on w krótkim czasie wpłacony na konto handlowe. W przypadku braku możliwości weryfikacji Twoich danych przez agenta rozliczeniowego lub FXTM mogą wystąpić opóźnienia.
 6. Depozyt początkowy musi zostać przesłany z powrotem na tę samą kartę, z której otrzymano środki.
 7. Konieczne może być okazanie kodu autoryzacyjnego depozytu za pośrednictwem karty.
 8. Konieczne może być okazanie wyciągu z karty lub zrzutu ekranowego z konta internetowego stanowiących dowód dokonania transakcji w FXTM.
 9. Wszystkie wymogi dotyczące danych kart kredytowych przesyłane są wyłącznie w formie oficjalnych wiadomości e-mail FXTM. Nigdy nie wymagamy podania danych poufnych (CVV, kod zabezpieczający 3D itp.). Jeżeli otrzymałeś budzące podejrzenia prośby z nieznanego adresu e-mail, skontaktuj się z nami, pisząc na adres backoffice@fxtm.com
 10. FXTM nie przechowuje danych o kartach klientów. Wszystkie dane dotyczące kart są zbierane i bezpiecznie przechowywane tylko przez Dostawcę Usług Płatnościowych z Poziomu 1 PCI DSS.
 11. Zgodnie z rekomendacjami Payment Card Industry Security Standards Council, dane kart klientów są chronione z użyciem szyfru Transport Layer— TLS 1.2, algorytmu AES oraz 256-bitowego klucza.
WalutaEUR, USD, GBP
Opłaty/prowizje2 EUR/ 3 USD/ 2 GBP
Czas przetwarzaniaprzez całą dobę

Jeżeli chcesz wypłacić środki z konta handlowego za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej, musisz wypełnić zlecenie na koncie MyFXTM.

Jak wypłacać środki z konta FXTM

 1. W górnym menu MyFXTM wybierz Wypłaty środków. Po upewnieniu się, że w otwartym formularzu jako „Rodzaj przelewu” wybrano „Wypłata”, wybierz konto handlowe, z którego chcesz wypłacić środki. W polu „Metoda przelewu” wybierz „Karta debetowa/kredytowa”.
 2. Określ walutę, w której ma zostać dokonana wypłata, numer karty, datę ważności, imię i nazwisko posiadacza oraz nazwę banku, który ją wydał. Przed wypełnieniem pozostałej części formularza i kliknięciem „Zatwierdź” upewnij się, że znasz warunki wypłat.
 3. Podgląd statusu wypłaty dostępny jest w „Historii MyFXTM”.

Ważne informacje

 1. Płatności do podmiotów trzecich nie są akceptowane. Imię posiadacza karty musi odpowiadać imieniu posiadacza rachunku transakcyjnego.
 2. W przypadku wypłaty, musisz użyć tej samej karty kredytowej, która została wcześniej wykorzystana do wpłaty środków. Prosimy o zapamiętanie, że środki, które mogą zostać wypłacone przez kartę kredytową, nie mogą przekroczyć łącznej kwoty środków wpłaconych za pomocą tej samej karty. Opłata za przetworzenie wypłaty zostanie potrącona z kwoty wypłaconych środków. Dodatkowe zyski mogą zostać wypłacone za pomocą innej dostępnej metody.
 3. Prosimy o pamiętanie, że wypłata wpływa na poziom depozytu zabezpieczającego. W przypadku zbyt niskiego depozytu zabezpieczającego może być potrzebne zamknięcie niektórych pozycji przed dokonaniem wypłaty.
 4. Wypłaty są przetwarzane przez FXTM w ciągu 24 godzin od dokonania zlecenia. Środki zostaną wpłacone na kartę kredytową/debetową w ciągu jednego tygodnia roboczego od przetworzenia wpłaty przez nas. Może dojść do opóźnień w tym procesie, jeśli nie możemy zweryfikować Twoich informacji.
 5. Możesz wypłacić środki za pomocą karty, jeśli została ona wcześniej użyta do wpłaty środków.
 6. Limity na karcie (na transakcję): Minimum: Brak. Maximum: 15.000 EUR/USD.
 7. Jeśli dojdzie do sytuacji, że nie można przetworzyć Twojej wypłaty za pomocą karty, nasz back office skontaktuje się z Tobą w celu przedyskutowania alternatywnej metody wypłaty.
 8. FXTM nie przechowuje danych o kartach klientów. Wszystkie dane dotyczące kart są zbierane i bezpiecznie przechowywane tylko przez Dostawcę Usług Płatnościowych z Poziomu 1 PCI DSS.
 9. Zgodnie z rekomendacjami Payment Card Industry Security Standards Council, dane kart klientów są chronione z użyciem szyfru Transport Layer— TLS 1.2, algorytmu AES oraz 256-bitowego klucza.
Scroll Top
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).