WebMoney

WalutaUSD, EUR, RUR
Opłaty/prowizjeBrak prowizji
Czas przetwarzaniaBłyskawicznie

Jak dokonać wpłaty na rachunek FXTM

1. Włącz aplikację WebMoney "Keeper Classic".

2. Przejdź do MyFXTM, wybierz “Moje środki / Wpłać środki " w menu.

3. Następnie, wybierz metodę płatności oraz rachunek, na który chcesz wpłacić środki. 

4. Wybierz walutę w polu „Waluta przelewu” i wypełnij pole z „kwotą”. Na koniec kliknij w przycisk „Potwierdzenie”. 

5. Po wysłaniu polecenia, wybierz WebMoney Keeper jako metodę płatności, wprowadź kod, który zostanie wyświetlony na obrazku i kliknij w „Dalej”. W formularzu, który pojawi się, wpisz numer portfela. Potwierdź, że wprowadzone informacje są prawidłowe i kliknij w przycisk „Potwierdź płatność”. 

6. Możesz sprawdzić status swojego przelewu na stronie Moje Przelewy. Status Twojego przelewu powinien brzmieć „Przetwarzany”. Gdy środki zostaną przelane na Twój rachunek handlowy, status w MyFXTM zostanie zmieniony na „Środki przelane na rachunek ".

Ważne informacje

1. Płatności za pomocą stron trzecich nie zostaną zaakceptowane. Przy Twojej pierwszej wpłacie – prosimy o przesłanie screenshota Twojego rachunku WebMoney, na którym widnieje Twoje imię, adres i status WM.

2. Wpłaty mogą zostać zaakceptowane tylko z rachunków WebMoney, których status WM-Paszportu to ‘Formalny’ lub wyższy.

3. Mimo, że transakcjom WebMoney nie towarzyszą minimalne lub maksymalne poziomy przelewów, użytkowników WebMoney obowiązują pewne . Te ograniczenia zależą od typu Paszportu WM posiadanego przez użytkownika, typu WM keeper’a oraz metod potwierdzenia transakcji, które zostały włączone.

4. Jeśli transakcja WebMoney jest dokonana w walucie, która nie jest obsługiwana (prosimy o sprawdzenie powyższej tabeli z obsługiwanymi walutami), Twoja wpłata zostanie zamieniona na obsługiwaną walutę Twojego wyboru. Prosimy o pamiętanie, że WebMoney może pobrać opłatę związaną z wymianą walutową. W sytuacji, gdy waluta bazowa Twojego rachunku oraz waluta wpłaty są inne, transakcji będą towarzyszyć opłaty związane z wymianą walutową (prosimy o sprawdzenie tabeli z opłatami za wymianę walutową).

5. FXTM nie pobiera żadnych opłat za wpłaty dokonane za pomocą WebMoney.

6. W przypadku przetworzenia Twojej wpłaty, środki zostaną dodane do Twojego rachunku handlowego. Jednak, transakcja może zostać opóźniona, jeśli WebMoney i/lub FXTM nie będą w stanie zweryfikować Twoich informacji.

7. Kwota musi zostać wypłacona na ten sam rachunek WebMoney, za pomocą którego dokonano wcześniej wpłaty.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WebMoney:

WalutaUSD, EUR, RUR
Opłaty/prowizje2%
Czas przetwarzania24 godziny

Jak wypłacić środki z rachunku FXTM

1. Przejdź do MyFXTM oraz kliknij w opcję “Moje środki / Wypłać Środki " w menu.

2. Następnie wybierz “metodę”, “numer rachunku”, “walutę portfela Webmoney” oraz “kwotę”

3. Kolejnym krokiem jest wpisanie “numeru portfela Webmoney” oraz kliknięcie „Potwierdź” po przeczytaniu i zrozumieniu warunków dotyczących wypłaty.

4. Otrzymasz następnie hasło płatności – albo za pośrednictwem SMS-a, albo e-maila zarejestrowanego w MyFXTM. Musisz wpisać hasło w wymaganym polu, a następnie kliknąć w „Wyślij”.

5. Możesz sprawdzić status wypłaty na stronie „Moje Przelewy”. Jeśli wyświetli się status „Przetwarzanie,” to oznacza, że polecenie wypłaty zostało zaakceptowane. Jeśli wyświetli się status „Środki wysłane,” to oznacza, że środki zostały przelane do Twojego portfela WebMoney.

Ważne informacje

1. Wypłaty do stron trzecich nie zostaną zaakceptowane. Imię i adres na Twoim rachunku WebMoney muszą być identyczne do tych, które zostały podane podczas rejestracji w FXTM.

2. Jeśli dokonałeś/aś wpłaty za pomocą WebMoney, to wypłata środków może zostać dokonana tylko do WebMoney.

3. Kwota może zostać wypłacona tylko na rachunek WebMoney, który został wcześniej użyty do wpłaty środków.

4. Opłata za przetworzenie wypłaty środków zostanie odjęta od wypłaconej kwoty.

5. Należy pamiętać, aby zachować wymagany poziom wolnego depozytu przed dokonaniem wypłaty z rachunku handlowego. Jeśli nie masz wymaganego wolnego depozytu, to będziesz musiał/a zamknąć otwarte pozycje.

6. FXTM przetwarza wypłaty w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania polecenia wypłaty. Po przetworzeniu przez FXTM, środki zostaną przelane na rachunek WebMoney w ciągu jednego dnia roboczego. Jednak, Twoja wypłata może zostać opóźniona, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twoich informacji.

7. Transakcjom nie towarzyszą minimalne lub maksymalne poziomy przelewów. Jednak, użytkowników WebMoney obowiązują pewne finansowe ograniczenia. Te ograniczenia zależą od typu Paszportu WM posiadanego przez użytkownika, typu WM keeper’a oraz metod potwierdzenia transakcji, które zostały włączone..

8. Wszelkie zyski z handlu mogą zostać wypłacone za pośrednictwem WebMoney, jeśli są one wypłacone na tem sam rachunek WebMoney, który został wcześniej użyty do wpłaty środków. Zyski można także wypłacić za pomocą przelewu bankowego. Jednak, będziesz musiał/a przesłać nam wyciąg z rachunku, potwierdzający, że jesteś posiadaczem rachunku (imię i nazwisko powinny być takie same jak na rachunku handlowym FXTM).

Tekst ze znakiem zapytania dla pola 'Numer portfela WebMoney':
Format: Z111222333444, E111222333444, R111222333444

Tekst ze znakiem zapytania dla pola 'Użyj kodu bezpieczeństwa':
Prosimy o zachowanie tego kodu w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie on potrzebny do odblokowania Twoich środków na rachunku WebMoney.

Scroll Top
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony. Exinity Limited jest regulowany przez FSC (Mauritius).